Certificering

Certificering

Foldam hecht waarde aan transparantie en aan kwaliteitsborging. Daarom voeren wij onze werkzaamheden uit volgens diverse (internationale) normeringen die gelden als een basis voor het bereiken van resultaten en doelstellingen. Foldam is in het bezit van diverse certificeringen die behaald zijn door toetsing van de aangemelde instantie (notified body) TUV Nederland en TUV Nord.

Foldam Staalbouw B.V.
Foldam Staalbouw B.V.
Foldam Staalbouw B.V.

EN-ISO 9001
ISO 9001 is een veelgebruikte internationale norm die richtlijnen geeft aan de kwaliteit van de bedrijfsprocessen en helpt deze te verbeteren. Foldam streeft continue naar verbeteringen.

De werkzaamheden doen zoals je het altijd al deed, zonder te kijken hoe het beter kan, zien wij als stilstand. Stilstand is achteruitgang en dat betekent op de lange termijn een probleem voor je organisatie.

NEN-EN 1090
Door middel van NEN 1090 certificering kan Foldam aantonen dat de gefabriceerde dragende staalconstructies voldoen aan de hiervoor gestelde eisen en mag er een CE-markering afgegeven worden voor de producten.

Met het aanbrengen van CE-markering geeft de fabrikant aan de verantwoordelijkheid te nemen over de conformiteit van het product met de aangegeven prestatiekenmerken van het product evenals naleving van de eisen in de NEN-EN 1090-1 norm als invulling van de bouwproductenverordening.

Producenten van laswerk moeten bovendien voldoen aan de ISO 3834-eisen: zij moeten een lascoördinator aanstellen met het kennisniveau dat past bij de executieklasse. Foldam heeft diverse lasspecialisten, die ook continue aandacht geven aan verbeterprocessen om het lasniveau van onze lassers te verhogen.

Foldam is CE-gecertificeerd conform de norm EN1090-1, uitvoeringsklasse 1 t/m 3. De uitvoeringsklasse bepaalt in grote mate waaraan de constructie moet voldoen en loopt van EXC 1 tot en met EXC 4. Zo vallen landbouwloodsen doorgaans onder EXC1 en kerncentrales onder EXC4. De eisen aan de organisatie en de technische eisen worden strenger naarmate het bouwdeel kritischer is.

VCA**
VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) is een Nederlandse norm die zich richt op het verminderen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk.

VCA** bedrijfscertificering is specifiek bedoeld voor hoofdaannemers en richt zich op de directe beheersing van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM- structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement). Dit niveau is voor grotere organisaties en hoofdaannemers die werkzaam en complex risicovolle werkzaamheden uitvoeren.

Foldam beschikt over dit certificaat en alle operationele medewerkers bezitten een VCA Persoonscertificering.