Algemene voorwaarden

CONSTRUCTIEVE STAALOPLOSSINGENAlgemene voorwaarden
Foldam Staalbouw B.V.

Algemene voorwaarden

Wij zijn lid van de metaalunie en voeren de metaalunievoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, op alle overeen-
komsten die wij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan
het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover Foldam aanbieder dan wel leverancier is.

Download hier de Metaalunievoorwaarden